Verdere stimulans duurzame en veilige autodemontage

Tot 30 juni 2024 is de stimuleringspremie beschikbaar

De bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven kunnen tot 30 juni 2024 aanspraak maken op de stimuleringspremie. Deze premie komt naast de bestaande vergoeding voor de demontage van Nederlandse autowrakken en is bedoeld om de professionaliteit van autodemontage verder te vergroten. 

De premie is gekoppeld aan de duurzame en veilige demontage van koudemiddel en aandrijfbatterijen.

Stimuleringspremie koudemiddel

ARN-directeur Paul Dietz licht kort en bondig toe waarom het aantrekkelijk is om uw bedrijf aan te melden voor de stimuleringspremie koudemiddel.

Stimuleringspremie aandrijfbatterijen

Ook voor apparatuur en de opleiding die benodigd is om aandrijfbatterijen veilig te demonteren heeft ARN een stimuleringspremie beschikbaar. ARN-directeur Paul Dietz licht toe.

Hoe werkt het?

Bekijk de mogelijkheden in onderstaand stroomschema

Duurzame en veilige autodemontage

Samen dragen we hiermee bij aan duurzame demontage van koudemiddel en aandrijfbatterijen.

Het gas in de airconditioning van auto’s is 1.500 keer meer milieubelastend dan CO₂. Bij de demontage van aandrijfbatterijen, zoals deze ook in de KwaliteitsZorg Autodemontage (KZD-E) is beschreven, is vooral de persoonlijke veiligheid van de demonteur het aandachtspunt.

Kom in actie!

Het initiatief voor de stimuleringspremies ligt bij ARN, maar ondernemers moeten zélf in actie komen om ervoor in aanmerking te komen. Het is zonder ingewikkeld kunst- en vliegwerk goed mogelijk om de premies daadwerkelijk te innen. Natuurlijk is er een aantal spelregels. In het stroomschema op deze website leggen we bondig uit hoe het werkt.

Voor het registreren van het door u verwerkte koudemiddel en de gedemonteerde aandrijfbatterijen gebruikt u een Excel-document.

Het indienen van uw declaratie is al net zo eenvoudig: gebruik daarvoor het al langer bekende online formulier.

Direct beginnen

Registratieformulieren downloaden (excel):

Aanvullende bonus

Het bij ARN aangesloten autodemontagebedrijf kan gebruikmaken van financiële ondersteuning op het gebied van training, apparatuur en een betaling voor de eenvoudige registratie van materialen.

Dit geldt zowel voor de demontage van koudemiddel als voor de demontage van aandrijfbatterijen. U kunt geld terugkrijgen voor de investeringen die u heeft gedaan om de demontage van deze materialen duurzaam en veilig mogelijk te maken.

Als het bedrijf aantoonbaar heeft geïnvesteerd in training, apparatuur en registratie en aan de voorwaarden voldoet, kunt u aanvullend een bonusbedrag van € 1.000,- ontvangen. Dit bonusbedrag geldt zowel voor koudemiddel als voor aandrijfbatterijen. In totaal kunt u een bonusbedrag van € 2.000,- ontvangen.

We helpen graag

Komt u er niet uit of heeft u vragen?

Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Serviceteam, via telefoonnummer 0346 728 220 of mail naar serviceteam@arn.nl

Alle op deze website vermelde bedragen zijn exclusief btw.

Vragen en antwoorden

De opzet van de stimuleringsregeling is bedoeld om mogelijke kwetsbaarheden in het Nederlandse demontagesysteem te verkleinen. Het belangrijkste doel van de stimuleringspremie is om de professionaliteit van autodemontage verder te vergroten en risico’s van autodemontage te verkleinen.

We hebben gekozen om juist koudemiddel en aandrijfbatterijen te stimuleren omdat er in beide gevallen veel impact is op duurzame en veilige autodemontage. Koudemiddel is ongeveer 1.500 keer meer milieubelastend dan CO2. Goede demontage en opslag zijn van belang om milieuschade te voorkomen. Ook hoog voltage batterijen hebben specifieke veiligheidsrisico’s als ze niet op de juiste wijze worden gedemonteerd.

ARN ondersteunt investeringen in gerichte training en in apparatuur om de demontage veilig en verantwoord te laten verlopen. Ondernemers die daarnaast hun registratie op orde hebben komen in aanmerking voor een tweetal bonussen.

Basistraining Aircotechniek, circa € 800,- premie per opleiding en examen. 

Investering in een aircoapparaat, € 1.000,- premie.

Volledige registratie koudemiddel, € 200,- premie.

Als aan de eerste drie criteria is voldaan volgt een eindpremie van € 1.000,-.

• Innovam training ‘Veilige demontage e-voertuigen’, € 395,- (excl BTW)- premie per opleiding.

• Investering in een EV-startset van Wurth, € 580,- premie (van 1-1-2024 tot 1-7-2024).

• Investering in een heftafel, € 3.000,- premie.

• Volledige registratie aandrijfbatterijen van ORAD-meldingen, € 200,- premie.

• Als aan de eerste vier criteria is voldaan volgt een eindpremie van € 1.000,-.

Opleiding koudemiddel: Basistraining Aircotechniek met behaald certificaat uitgegeven door IBKI of STE. De premie geldt uitsluitend voor de basistraining Aircotechniek gevolgd na 1 januari 2023. In de praktijk wordt deze opleiding ook wel ‘Terugwinning mobiele airco’s’ of ‘F-gassen voor personen’ genoemd. U kunt zelf een trainingsinstantie benaderen; onder andere Innovam biedt deze training aan.

De maximale vergoeding van €803,- is gebaseerd op de kosten van het ‘Totaal pakket airco terugwinnen’ van Innovam.

Opleiding elektrische voertuigen: Innovam training ‘Veilig demonteren van e-voertuigen’ (inclusief uitleg IDIS) met behaald certificaat.

  • Aircoapparaat: geschikt voor koudemiddel 134A en 1234YF.
  • EV-startset geleverd door Wurth.
  • Heftafel voor aandrijfbatterijen: voorzien van CE-keurmerk, met een hefvermogen van minimaal 1.000 kg en een effectieve lift van minimaal 1 meter. De offerte hiervoor moet voorafgaand aan de aanschaf worden voorgelegd aan ARN.

In al deze gevallen is een voorwaarde dat er al een certificaat is behaald van de betreffende training

Registratie koudemiddel: conform ARN template sluitende administratie over het volledige jaar 2023.

Registratie batterijen: conform ARN template sluitende administratie over het volledige jaar 2023. U moet ten minste 1 e-voertuig in ORAD hebben gemeld.

Na ingangsdatum 1 juli 2023 loopt de stimuleringspremie in elk geval tot 30 juni 2024. Ondernemers moeten zelf bekijken of ze in aanmerking komen voor de verschillende premies en als dat het geval is de benodigde aanvragen indienen. Het effect van de stimuleringspremie wordt rond de jaarwisseling beoordeeld.

Rond de jaarwisseling halen we het net op en beoordelen we of de stimuleringspremies voor de duurzame en veilige demontage van koudemiddel en aandrijfbatterijen een positief effect hebben. Na afloop van het eerste jaar kan het bestuur van de Stichting Auto Recycling besluiten om bij positieve uitkomsten de stimuleringspremie te verlengen.

Voor zowel de demontage van koudemiddel als voor aandrijfbatterijen kan onder voorwaarden een stimuleringspremie worden aangevraagd voor training, aanschaf van apparatuur en registratie. Als deze drie zaken op orde zijn, zal voor zowel koudemiddel als aandrijfbatterijen een aanvullende bonus van € 1.000,- worden uitgekeerd.

De stimuleringspremie is een aanvulling op de bestaande vergoedingen van ARN, zoals bijvoorbeeld voor de eerste deelnemer aan de training ‘Veilige demontage van e-voertuigen’. De kosten voor de eerste werknemer worden al vergoed. Voor de 2e en 3e medewerker wordt nu ook al een deel vergoed en dit wordt uitgebreid naar 100%. De stimuleringspremie staat los van de vergoeding per Nederlands autowrak dat naar een erkende shredder is afgevoerd.

Ja, dat kan mits aan de voorwaarden van de stimuleringspremie is voldaan en een factuur kan worden overlegd van een aanschaf die niet verder teruggaat dan 1 januari 2018.

Het indienen van uw declaratie is eenvoudig. Gebruik daarvoor het al langer bekende online formulier op arn.nl.

Als u al eerder een declaratie heeft ingediend en van ARN voor de 2e deelnemer 50% en voor de 3e deelnemer 25% uitbetaald heeft gekregen, dan zal ARN u binnenkort automatisch de resterende betaling doen, zodat u 100% betaald krijgt. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Een e-voertuig is voorzien van volledig elektrische of hybride-elektrische aandrijving en beschikt dus over een of meerdere aandrijfbatterijen.